Kontakt info
Home

 

Adresse: Lauvåsen 6, 4560 Vanse   (Vest Agder)
Telefon: +4738394578
Mobil: +4790504733
Telefax:  -
e-mail: mailto:anna@tolking.com
Foretaksnr:  985321817
 

Tolkemetoder: Generelt anbefaler jeg tolking ved oppmøte hvis mulig - men telefontolking er også praktisk for begge parter i mange tilfeller. For viktige og større kunder tilbyr jeg 24 timers service. Forøvrig slutter jeg meg til  UDI sin omtale og beskrivelese av fordeler og ulemper med ulike tolkemetoder som telefontolking, fjerntolking og tolking ved oppmøte. Utfordringene knyttet til tolking og oversettelser er også ulike noe artikkelen beskriver.