Norsk kurs
Home

 

NORSK KURS FOR POLAKKER:  Jeg har startet norsk kurs for Polakker høsten 2006 i Kristiansand, og skal fortsette med kurset i 2007. Kurset er beregnet for polske statsborgere som bor og jobber både  fast og midlertidig på Sørlandet( arbeidere, au pair, personer som er gift med norske statsborgere, studenter etc). Jeg tilbyr kurs på forskjellige språklige nivåer: nybegynnere , viderekomne og avansert nivå.

Da jeg har jobbet som norsk lærer i 10 år på Voksenopplæringen, og i tilegg har relevant yrkesmessig erfaring har jeg fått en solid bakgrunn i å undervise fremmedspråklige i norsk. Kurset tar utgangspunkt i en kommunikativ  undervisningsmodell der en parallelt arbeider med lesing,  grammatikk, korrekt uttale, riktig forståelse av teksten og samtaler.

Som læremateriell bruker jeg  ”Ny i Norge” som består av 3 deler:

bullet

Tekstbok

bullet

Arbeidsbok

bullet

Norsk-polsk ordliste

 

I tillegg tar jeg opp samfunnsfagstoff (på polsk ) som gjelder Norge og det norske samfunnet :

bullet

norsk historie

bullet

norsk næringsliv

bullet

norsk politikk

bullet

norsk økonomi

bullet

skolesystemet i Norge

bullet

helsevesenet

bullet

religion( den katolske kirke og den norske kirke)

bullet

norsk kultur og tradisjon ,høytider

bullet

kommunale tjenester :( NAV , Trygdekontoret, Lignningskontoret, Sosialkontoret )

bullet

barn og familie

bullet

turisme

bullet

arbeidstillatelse og oppholdstillatelse for Polakker

bullet

familiegjenforening

NORSK UNDERVISNING FOR POLAKKER STARTER DEN 21 JANUAR 2007, KLOKKA  15.15 i kirkelokalet til DEN KATOLSKE KIRKE ST.ANSGAR I KRISTIANSAND (Kirkegt.3).

For mer informasjon om kurset kan jeg kontaktes på telefon, e-mail eller ved oppmøte på kurset.